Relatietherapie

Relatietherapie bij problemen in de partnerrelatie, in het gezin of in vriendschappen.

- Je wilt hulp omdat je de wens hebt in je relatie meer verbonden met elkaar te zijn.
- Je ondervindt binnen de relatie moeilijkheden in de omgang met een nieuwe fase door bijvoorbeeld een nieuwe relatie, de geboorte van een kind of na pensionering.
- Je bemerkt terugkerende/toenemende conflicten binnen je relatie of juist vergaande verwijdering.
- Je wilt hulp omdat je je gekwetst voelt binnen jullie relatie.
- Je wilt hulp bij de effecten van ziekte en verlies in jullie relatie.
- Seks en intimiteit gaan niet zoals jullie dat willen.
- Door een ingrijpende gebeurtenis merk je dat je elkaar niet meer kunt steunen en begrijpen.

Individuele therapie

Individuele therapie omdat je niet tevreden bent met hoe het nu gaat en omdat je het anders wilt.

- Je wilt hulp bij (plotselinge) veranderingen in je leven; je bent zoekende in wat je wilt, wat bij je past en wilt ondersteuning bij het onderzoeken van vragen en het maken van keuzes.
- Je wilt hulp bij het aangaan van contact met anderen: bij verlies van verbondenheid, communicatieproblemen, conflicten of andere problemen.
- Je wilt hulp bij angsten, gevoelens van somberheid, rouw, burn-out, perfectionisme enz. Je wilt meer grip krijgen op je klachten en terugkerende patronen doorbreken.
- Je maakt steeds verkeerde partnerkeuzes en wilt hier meer inzicht in krijgen.
- Je wilt nagaan welke (familie)patronen je doorgeeft en wat je wilt doorbreken.

Over Annemarie

Mijn naam is Annemarie Marijs, Ik ben getrouwd en moeder van twee, inmiddels uitwonende, kinderen.
Aandacht en betrokkenheid staat voorop in mijn werk. Ik probeer tijdens de gesprekken een open sfeer te creëren en aan te sluiten bij je wensen ten aan zien van de behandeling.
Een mens kan niet los gezien worden van degenen met wie hij samenleeft. Dit is een kernwaarde in mijn behandelingen. Immers, mensen beïnvloeden elkaar.
In mijn behandelingen heb ik ook oog voor invloeden uit het verleden. Waarden uit het gezin van herkomst hebben invloed op hoe je naar jezelf kijkt en wat je belangrijk vindt in relaties met anderen.
Mijn karakter maakt mijn behandelingen veilig, vertrouwd, actief en concreet. Ik vind het een uitdaging om samen op zoek te gaan naar je eigen kracht en je mogelijkheden tot verandering.
Sinds 1986 ben ik werkzaam als hulpverlener in de GGZ. Ik heb hier ervaring opgedaan met het begeleiden van individuele cliënten en groepen. Daarnaast heb ik andere hulpverleners gecoacht bij de uitvoering van hun werk. Naast mijn klinische werk heb ik ervaring in de Ambulante GGZ en in mijn eigen praktijk.

Opleidingen
HSAO Maatschappelijk werk
Psychiatrisch verpleegkundige
VO Management in de gezondheidszorg (post-HBO)
Systeemtherapie NVRG (post Academisch)

Specialisaties:
Narratieve therapie
EFT-register therapeut (aanvullend getraind)

Systeemtherapie en EFT

In mijn praktijk kan je terecht voor systeemtherapie.
Afhankelijk van je vraag zal de behandeling individueel zijn of samen met je partner, gezin of een andere relatie.
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term 'systeem' verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, een familie, een schoolklas of buurt. Bij systeemtherapie wordt alles wat er speelt bekeken vanuit de context en de samenhang. Een probleem ligt nooit enkel en alleen bij een persoon en staat nooit op zichzelf. In de systeemtherapie is er aandacht voor het verleden, wat de betekenis ervan is in het heden en wat je ervan mee wilt nemen naar de toekomst. In de behandeling wordt samen onderzocht waar klachten en problemen mee te maken hebben en wie er bij de therapie kan worden betrokken om bij te dragen aan veranderingen. Wanneer je hier meer over wilt lezen verwijs ik je naar de site van de NVRG.

In mijn praktijk is de relatietherapie geënt op de EFT. Dit is de afkorting van Emotionally Focused Therapie. De basis van deze therapie ligt in de gehechtheidstheorie van John Bowlby. Gehechtheid gaat over verbondenheid met anderen. Gezien worden, erkend worden en je geliefd voelen zijn basisbehoeften die iedereen heeft en die een band smeden. Niet alleen tussen ouder en kind maar ook tussen partners. Wanneer er problemen ontstaan in belangrijke relaties en negatieve gedragspatronen de overhand krijgen, ga je in deze therapie op zoek naar de basis; de onderliggende emoties en behoeften.
Voor meer informatie verwijs ik je naar de site van de Stichting EFT Nederland.

Hoe ga ik te werk?

Je vult het formulier in op deze website
Ik neem snel daarna contact met je op
We plannen een kennismaking
Past het? Dan gaan we samen het traject in.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Vanzelfsprekend ga ik zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en houd ik mij aan de wettelijke verplichtingen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.

Wanneer je meer hierover wilt weten, kijk dan in het volgende document: privacy.pdf

Klachten

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle werkers in de zorg de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg, kortweg Wkkgz. Deel van deze wet is onder andere, dat het indienen van klachten en geschillen voor cliënten laagdrempeliger wordt.

Bij een geschil, of een klacht hoop ik natuurlijk dat we er samen in goed overleg uitkomen. Maar wanneer dat niet het geval is kan je je wenden tot de geschillencommissie.

Mijn praktijkruimte

De praktijk is gevestigd aan de Kapelweg in Amersfoort. Ik deel de praktijk met andere therapeuten. De praktijk heeft twee fijne lichte ruimtes waar we ongestoord met elkaar kunnen praten.
In de omgeving van de praktijk is voldoende en gratis parkeermogelijkheid. Bij aankomst bel je aan op nummer 169 waarna ik je welkom zal heten.

Mijn tarieven

Relatietherapie: 130 euro per 75 minuten
Individuele therapie: 90 euro per 60 minuten
(Deze prijzen zijn inclusief BTW)

Praktijkruimte relatietherapie in Amersfoort

Contact en afspraak maken

Spreekt mijn verhaal je aan en wil je graag meer informatie of een afspraak? Vul dan het formulier in of stuur mij een e-mail via annemarie@marijstherapie.nl
Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op en bespreek met je of jouw wensen passen bij mijn praktijk en aanpak.

Ik hoor graag van je!

Bedankt, ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op
Oeps, er ging iets mis. Probeer het nog een keer of stuur me een e-mail.